ROC a ROC
Una iniciativa que tiene como objetivo recaudar fondos para rehabilitar el Castillo de Ribelles, en la comarca de la Noguera (Lleida) con el fin de transformarlo en un espacio para la promoción de la cultura, el turismo, la gastronomia y el ocio accesible a todas las generaciones, haciendo posible la involución a la problemática del despoblamiento rural
SÚMATE A NUESTRA COMUNIDAD
Salvemos un castillo con más de 1.000 años de historia
Debemos recaudar 1.200.000€ para poder iniciar la rehabilitación y transformación del castillo de Ribelles. Pedimos vuestra implicación para realizar pequeñas aportaciones que permitan recuperarlo y devolverlo a la ciudadania. Desde tan sólo 10€ puedes contribuir y poner un ROC.
QUIERO PONER MI ROC
Inmortaliza tu contribución
Una forma de colaborar para conseguir nuestro reto es comprar los productos ROC a ROC. Entra en nuestra tienda digital y echa un vistazo a las propuestas personalizadas que te ofrecemos.
VER PRODUCTOS
Patrocina actividades y experiencias exclusivas
Si tienes una empresa o un pequeño negocio puedes patrocinar algunas de las actividades que permitirán activar tu patrocinio. tenemos un montón de actividades de tipo cultural, gastronómico, deportivo, empresarial, o de participación social para asistir a la Gala Benéfica donde se entregarán los "Premis Ribellons" en su primera edición.
QUIERO SER PATROCINADOR
No te pierdas las noticias que nos trae nuestro león
Suscríbete al boletín de noticias ROC a ROC NEWS y te mantendremos informado de todo lo que rodea a nuestra iniciativa.
SUSCRIBIRME AL BOLETIN
Previous slide
Next slide

Mancances

El patrimoni cultural que està en mans privades, com és el Castell de Ribelles, està protegit per llei a l’estar catalogat com un Bé Cultural d’Interès Nacional. Només el podràs veure per fora per l’alt risc que suposa el seu estat ruïnós. La iniciativa ROC a ROC pretén rehabilitar-lo, transformar-lo, i posar-lo a l’abast de la ciutadania actuant en aquests quatre factors que configuren el problema que volem resoldre i que, històricament, es repeteixen en molts altres indrets que tenen aquests espais singulars.

01.

Alt risc d'esfondrament

El Castell de Ribelles és un dels 600 edificis singulars més històrics de Catalunya que encara conserva la seva esplendor per fora, però per dintre està ferit de mort pel seu abandonament en el manteniment que requereix aquest tipus de construccions. Els veïns/es de la vora del castell veuen amb temor la possibilitat que algun dia el castell s’enfonsi i causi un dany irreparable a les seves cases.

02.

Manca de promoció turística

El primer Baró de Ribelles forma part de la llegenda dels 9 Barons de la Terra que varen jurar lluitar fins a morir per expulsar als sarracens del Califat de Cordova, que imposaven uns hàbits i una cultura que res tenia que veure amb la nostra. Aquest fet de la mitologia catalana, d’un valor incalculable per un petit poble de menys de 70 veïns i veïnes, i també pel municipi del qual depèn, no ha obtingut subvencions públiques periódiques que haurien permès promocionar, restaurar i transformar una fortalesa mil·lenària en un motor pel territori de la Noguera.

03.

Manca d'inversions públiques i privades

La propietat actual disposa d’un patrimoni cultural declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya amb la paradoxa que, cap persona pot gaudir-lo ni com a museu, ni com a centre de culte disposant d’una església romànica del segle XV, ni com a espai per promoure la cultura, facilitant nous usos per a la ciutadania. Segueix tancat des de fa molts anys pel seu estat ruïnós. 

04.

Causa i efecte del despoblament rural

Segons un estudi de l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials d’Espanya, un poble com Ribelles, és la mostra evident que, quan no hi ha un bar en un petit poble, hi ha un impacte personal i col·lectiu que arrossega finalment al jovent a emigrar cap a les grans ciutats per trobar un futur millor. Sense infraestructures, ni comerços, ni activitats socioculturals, els pobles van adreçant-se cap a una despoblació lenta i progressiva que ningú pot evitar, quedant malauradament buits.

Carencias

El patrimonio cultural que está en manos privadas, como es el Castillo de Ribelles, está protegido por ley al estar catalogado como Bien Cultural de Interés Nacional. Sólo podrás verlo por fuera por el alto riesgo que supone su estado ruinoso. La iniciativa ROC en ROC pretende rehabilitarlo, transformarlo, y ponerlo al alcance de la ciudadanía actuando en estos cuatro factores que configuran el problema que queremos resolver y que, históricamente, se repiten en otros muchos lugares que tienen estos espacios singulares.

01.

Alto riesgo de derrumbe

El Castell de Ribelles es uno de los 600 edificios singulares más históricos de Cataluña que aún conserva su esplendor por fuera, pero por dentro está herido de muerte por su abandono en el mantenimiento que requiere este tipo de construcciones. Los vecinos/as de la orilla del castillo ven con temor la posibilidad de que algún día el castillo se hunda y cause un daño irreparable en sus casas.

03.

Carece de inversiones públicas y privadas

La propiedad actual dispone de un patrimonio cultural declarado como Bien Cultural de Interés Nacional por la Generalitat de Catalunya con la paradoja de que ninguna persona puede disfrutarlo ni como museo, ni como centro de culto disponiendo de una iglesia románica del siglo XV, ni como espacio para promover la cultura, facilitando nuevos usos para la ciudadanía. Sigue encerrado desde hace muchos años por su estado ruinoso.

02.

Falta de promoción turística

El primer Barón de Ribelles forma parte de la leyenda de los 9 Barones de la Tierra que juraron luchar hasta morir para expulsar a los sarracenos del Califato de Cordova, que imponían unos hábitos y una cultura que nada tenía que ver con la nuestra. Este hecho de la mitología catalana, de un valor incalculable para un pequeño pueblo de menos de 70 vecinos y vecinas, y también por el municipio del que depende, no ha obtenido subvenciones públicas periódicas que habrían permitido promocionar, restaurar y transformar una fortaleza mil en un motor por el territorio de la Noguera.

04.

Causa y efecto del despoblamiento rural

Segons un estudi de l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials d’Espanya, un poble com Ribelles, és la mostra evident que, quan no hi ha un bar en un petit poble, hi ha un impacte personal i col·lectiu que arrossega finalment al jovent a emigrar cap a les grans ciutats per trobar un futur millor. Sense infraestructures, ni comerços, ni activitats socioculturals, els pobles van adreçant-se cap a una despoblació lenta i progressiva que ningú pot evitar, quedant malauradament buits.

Mancances

El patrimoni cultural que està en mans privades, com és el Castell de Ribelles, està protegit per llei a l’estar catalogat com un Bé Cultural d’Interès Nacional. Només el podràs veure per fora per l’alt risc que suposa el seu estat ruïnós. La iniciativa ROC a ROC pretén rehabilitar-lo, transformar-lo, i posar-lo a l’abast de la ciutadania actuant en aquests quatre factors que configuren el problema que volem resoldre i que, històricament, es repeteixen en molts altres indrets que tenen aquests espais singulars.

01.

Alt risc d'esfondrament

El Castell de Ribelles és un dels 600 edificis singulars més històrics de Catalunya que encara conserva la seva esplendor per fora, però per dintre està ferit de mort pel seu abandonament en el manteniment que requereix aquest tipus de construccions. Els veïns/es de la vora del castell veuen amb temor la possibilitat que algun dia el castell s’enfonsi i causi un dany irreparable a les seves cases.

03.

Manca d'inversions públiques i privades

La propietat actual disposa d’un patrimoni cultural declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya amb la paradoxa que, cap persona pot gaudir-lo ni com a museu, ni com a centre de culte disposant d’una església romànica del segle XV, ni com a espai per promoure la cultura, facilitant nous usos per a la ciutadania. Segueix tancat des de fa molts anys pel seu estat ruïnós. 

02.

Manca de promoció turística

El primer Baró de Ribelles forma part de la llegenda dels 9 Barons de la Terra que varen jurar lluitar fins a morir per expulsar als sarracens del Califat de Cordova, que imposaven uns hàbits i una cultura que res tenia que veure amb la nostra. Aquest fet de la mitologia catalana, d’un valor incalculable per un petit poble de menys de 70 veïns i veïnes, i també pel municipi del qual depèn, no ha obtingut subvencions públiques periódiques que haurien permès promocionar, restaurar i transformar una fortalesa mil·lenària en un motor pel territori de la Noguera.

04.

Causa i efecte del despoblament rural

Segons un estudi de l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials d’Espanya, un poble com Ribelles, és la mostra evident que, quan no hi ha un bar en un petit poble, hi ha un impacte personal i col·lectiu que arrossega finalment al jovent a emigrar cap a les grans ciutats per trobar un futur millor. Sense infraestructures, ni comerços, ni activitats socioculturals, els pobles van adreçant-se cap a una despoblació lenta i progressiva que ningú pot evitar, quedant malauradament buits.

Qué proponemos

ROC a ROC es una iniciativa que tiene la finalidad de recuperar un espacio singular como el Castillo de Ribelles, ofreciendo a toda la ciudadanía la posibilidad de contribuir activamente mediante una campaña de financiación colectiva que hará posible la rehabilitación de un patrimonio cultural mil que actualmente tiene un alto riesgo de derrumbe.

Nuestro primer objetivo es comprarlo. Y para ello, necesitamos la contribución de todos los que, como nosotros, queremos iniciar un proceso de rehabilitación y transformación de este espacio, acercándolo así a todos los ciudadanos.

Si logramos este reto, tendremos la oportunidad de poder disfrutar de un espacio único y singular en el que la cultura, el turismo, la gastronomía, y el ocio tendrán especial relevancia en las actividades y servicios que darán respuesta a las carencias detectadas.

01.

Promoción cultural intensiva

Abrir un nuevo espacio con una oferta cultural continuada que cubra las necesidades del territorio es nuestro primer objetivo. Pondremos en valor la leyenda de los 9 Barones de la Tierra, creando un programa cultural que permita una vinculación con el territorio.

02.

Propuesta de valor diferencial

Gracias a las aportaciones colectivas podremos alcanzar la financiación necesaria, y fidelizar a una Comunidad que gozará de este espacio milenario, rehabilitado y transformado, donde poder vivir una experiencia sostenible de alta calidad que integrará la cultura, la gastronomía, el turismo, y una propuesta de ocio digital.

03.

Programa formativo vinculante y especializado

La adaptación de un espacio que favorezca el desarrollo de una oferta formativa relacionada con el turismo y la restauración permitirá ayudar a los jóvenes, más allá de nuestro pueblo, y construir la base de una forestación que asegure una ocupación profesional digna.

04.

Plan de activación del proceso de repoblación en ámbitos rurales

Desarrollar una propuesta digitalizadora de servicios debe ser el punto de partida para ser una referencia a seguir en nuestro territorio. Facilitar y abastecer al pueblo, y otros municipios de nuestro entorno, la posibilidad de ofrecer una continua demanda laboral que garantice el futuro de las generaciones más jóvenes.

COLABORA

No lo dudes. Ya puedes apoyar nuestra iniciativa. Y gracias a tu contribución podremos mantener vivo un espacio milenario que queremos que sea un nuevo motor de actividad por todo el territorio.
Pon tu ROC, de forma puntual o de forma periódica, para hacer realidad la rehabilitación y la transformación del castillo de nuestro pueblo.

PARTICULARES

Realiza tu donación puntual y activaremos una Identificación Digital que certificará tu participación en el reto que supone la campaña de financiación colectiva de ROC a ROC para la rehabilitación y transformación del castillo de nuestro pueblo.

PARTICULARES Y EMPRESAS

Haz tu contribución periódica y podremos recuperar cada ROC de las zonas más estropeadas de este castillo milenario. Con tu participación podremos certificar la recuperación del patrimonio cultural más emblemático asociado a la leyenda de los 9 Barons de la Terra.

OTRAS FORMAS
DE COLABORAR

Te ofrecemos otras formas de participar en nuestra iniciativa.

  1. Programa de Mecenazgo
  2. Invertir en ROCS
  3. Comprar artículos de nuestra Tienda

 

Elige y personaliza tu ROC.

 

Programa de mecenazgo

Participa en la recuperación de nuestro patrimonio cultural

El Programa de Mecenazgo tiene como objetivo esencial facilitar la participación de personas, empresas, negocios y comercios en una iniciativa de carácter social que permita recuperar para la ciudadanía uno de nuestros patrimonios culturales arraigados en nuestro territorio: El Castell de Ribelles.

Explora las zonas del castillo que serán rehabilitadas y recuperadas gracias a su contribución.

Cada uno de estos espacios configura una excelente oportunidad para desarrollar un Programa de Mecenazgo que haga posible que tanto las personas a título particular como las empresas puedan colaborar en las tareas de rehabilitación y transformación, y posteriormente en su conservación.

CONOCE EL CASTILLO DE RIBELLES

La tienda más solidaria

ROC a ROC es a la inversa CORAZÓN a CORAZÓN, el nombre de nuestra tienda solidaria que nace para ayudar a alcanzar los objetivos de financiación de nuestra iniciativa.

CORAZÓN a CORAZÓN es la tienda donde podrás personalizar tus compras para hacerlas únicas y exclusivas. Todos los productos traen la marca de nuestro león.

productos destacados

14,90 €

Taza

Taza de diseño exclusivo de la campaña ROC a ROC. Disponible en blanco, tiene una capacidad de 300ml. Un elemento original para tenerlo en casa o en tu oficina.

20,00 €

Camiseta

Camiseta de diseño exclusivo. Manga corta, algodón. Todo un clásico de cualquier fondo de armario. Con la compra de esta camiseta estás contribuyendo en la iniciativa ROC a ROC

65,00 €

Plato de presentación

Plato conmemorativo de la campaña ROC en ROC. Pintado a mano, con un diámetro de 32cm, es excelente para lucirlo en cualquier casa. Regala nuestro plato y contribuirás a hacer posible el reto.

PERSONALIZA TU ROC

Noticias

Butlletí
ROC a ROC

Holidays, all you ready

Cinquena edició del Butlletí ROC a ROC News Autor: Santiago Torrellas L’alternativa Abans de res, us vull agrair als ja 170 subscriptors que m’impulseu a redactar cada setmana una nova

llegir més »
Butlletí
ROC a ROC

Vols formar part de la llegenda?

Actualment tenim tres perfils oberts i actius. D’una banda, a LinkedIn tots els meus contactes ja coneixen la iniciativa, i si encara no la coneixen és qüestió de temps, que siguin notificats per missatge directe per a fer-los participis de la comunitat que estem generant. D’altra banda, tenim els comptes oficials de ROC a ROC en Twitter i en Instagram

llegir més »
Butlletí
ROC a ROC

Som l’alternativa i Anem amb Tot.

Com podeu endevinar em refereixo a l’alternativa que suposa ROC a ROC.
Més enllà de la donació o aportació que cadascun lliurement pugui o vulgui fer “m’agradaria transmetre’t i proposar-te que siguem una alternativa” per a aquest estiu, ja que tot indica que ens la faran grossa.

llegir més »
Butlletí
ROC a ROC

Ser o no ser, l’etern dilema

ROC a ROC només serà viable si tots ens impliquem una mica més. Em refereixo a implicar-se econòmicament, només el just i el necessari que cadascun pugui o degui.
Donar, encara que sigui amb una contribució mínima de 10€, ens permetrà passar al següent nivell. I aquesta és la qüestió, com deia Hamlet, hem de ser capaces de portar ROC a ROC a l’èxit o al fracàs.

llegir més »

Empresas Col·laboradoras

CONTACTA CON NOSOTROS

¿En qué podemos ayudarte?

Ubicación

25748 Ribelles
Vilanova de l'Aguda
LLeida

Correo

hola@rocaroc.cat

Teléfono

+34 665 543 423
Roc a roc

Castell vell

És la zona més antiga que llinda amb el jardí, l’església, la Plaça d’Armes, i el Castell Nou (construït en el segle XIX). El seu estat és ruïnós.

Roc a roc

Castell nou

És la zona més moderna amb poc més de cent anys d’història i la més malmesa. El saqueig sofert durant la guerra civil espanyola en la retirada del exercit republicà i la falta de inversió privada i publica des del final d’aquest esdeveniment bèl·lic han abocat a la propietat a tancar el conjunt arquitectònic. El seu estat es ruïnós.

Roc a roc

Casetes de l’Abadia

És un espai en forma de “L” que rodeja el castell per la seva cara sud-est. Forma part del conjunt ja que s’hi ubicava la residencia del Abad, Actualment només hi ha restes del pas de l’historia que pretenem recuperar per aconseguir repoblar el nostre poble ja sigui amb futures edificacions d’ús turístic o residencial que podria incloure una residencia geriàtrica donat l’envelliment de la població.

Roc a roc

Plaça d'Armes

Configura un espai ideal per a celebracions donada la seva amplitud. Linda amb la muralla interior del castell i ofereix unes vistes increïbles a tota la Vall del Llobregós. Els rocs d’aquesta muralla situats en front de les quadres i cavalleries s’han de reubicar totalment al seu origen donat que el pas del temps ha fet que s’hagi esllavissat totalment. La recuperació de les quadres suposaria un punt d’inflexió per iniciar les activitats d’hostaleria i donar servei a esdeveniments en el interior de la Plaça d’Armes i del Jardí.

Roc a roc

Torre de l'Homenatge

És l’element més visible del Castell Vell que el fa més visible a quilòmetres de distància i li dona el toc diferencial en el conjunt arquitectònic. En el seu punt més alt i trobem un campanar amb dues campanes que durant molts anys havien avisat al poble de l’inici de la processió religiosa. Aquest campanar va ser afegit amb la finalitat d’amagar la funció de les fortificacions militars que tenien en la vigilància del territori una de les funcions bàsiques en l’època feudal. El seu estat de conservació és acceptable i es pot arribar a través d’una estructura metàl·lica de ferro que fa anys va substituir l’original escala de pedra.

Església de Santa Maria de Ribelles

Mostra del preromànic i romànic es té constància que forma part del conjunt arquitectònic des del segle XV. Continua sent la zona més ben conservada, gràcies en part, per la intervenció del poble en el seu manteniment especialment en el que fa referència a la seva teulada. Avui en dia, només s’obre aquest espai durant dies molt concrets per celebrar misses esporàdiques en dates arrelades en el calendari com són El Roser, Sant Isidre, la festa major de Ribelles o la Setmana Santa. El seu estat de conservació és bo i podrien fer-se nous usos relacionats amb la cultura.

Roc a roc

Jardí

És la part més romàntica del castell que el rodeja en el 50% del seu perímetre, tot formant una “L” que comunica el castell nou i la sortida a través de una de les torres i les quadres. El seu estat es acceptable i només faria falta dedicar-li uns treballs de neteja per fer-lo usable per a qualsevol activitat cultural o gastronòmica.

Roc a roc

Cultura i Oci

Aquest espai és una àrea única dins d’un castell mil·lenari, on les persones podran enriquir-se amb cultura i gaudir de diverses activitats de lleure. És un lloc encantador i inspirador que ofereix una oportunitat especial per aprofundir en la història i l’art. Aquí, els visitants podran explorar exposicions, assistir a representacions teatrals, participar en tallers creatius i gaudir de concerts i altres esdeveniments culturals. És un lloc màgic on la gent pot connectar amb el passat i experimentar moments inoblidables d’oci i aprenentatge. Vine i descobreix aquest espai excepcional dins del castell, on la cultura i l’entreteniment es converteixen en una experiència fascinant per a tothom.

Roc a roc

Panteó

Està integrat dins el cementiri municipal dels veïns de Ribelles, Hi reposen les restes del Barons de la família Bofarull (tres generacions). Les cendres de l’últim Baró, Pedro Llabrés, també descansen en aquest recinte.