Condicions d’ús

Les presents Condicions Generals d’Ús i de la contractació (d’ara endavant, “CGU”)  regeixen l’accés i la utilització, per part de l’usuari, de la pàgina web www.rocaroc.cat (d’ara endavant, “la pàgina web”), així com la contractació de productes i serveis a través d’aquesta.

Per mitjà de l’acceptació de les presents “CGU”, l’usuari manifesta:
• Que ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.
• Que és una persona amb capacitat suficient per a contractar.
• Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari de la pàgina web (d’ara endavant, l’usuari) i implica l’acceptació de tots els termes inclosos en aquestes “CGU”.
L’usuari ha de llegir atentament les presents “CGU” cada vegada que accedeixi a la pàgina web, ja que aquesta i aquestes “CGU” poden sofrir modificacions.
El titular de la pàgina web es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, qualsevol modificació o actualització dels seus continguts i serveis; de les presents “CGU”, i, en general, de quants elements integrin el disseny i la configuració de la pàgina web.

Informació general de la pàgina web
En compliment del que s’estableix per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (d’ara endavant, “*LSSICE”), a continuació, s’ofereix la informació general de la pàgina web:
Titular: HORECA IOT DIGITAL PROJECTS S.L.
Domicili social: Carrer Miramar. 8 – 08360 Canet de Mar (Barcelona)
Domicili de comunicacions: Carrer Gandesa 3, 3-4 ; 08028 Barcelona
N.I.F.: B67416073
E-mail: info@horecatv.es

Acces a la pàgina web
L’accés a la pàgina web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

Necessitat de registre i autenticació dels usuaris
Amb caràcter general, per a l’accés als continguts de la pàgina web no serà necessari el registre de l’usuari.
No obstant això, la utilització de determinats serveis està condicionada al registre previ de l’usuari, així com l’aportació que faci de les dades personals i de facturació necessaris per a la contractació.
A l’efecte de les presents condicions generals, es consideren les següents definicions:
Mecenes o Patrons: usuaris que donen determinada quantitat econòmica per a finançar els projectes que desenvolupa / gestiona *Horeca *IOT Digital *Projects S.L., d’ara endavant, L’EMPRESA
Subscriptors: usuaris que sol·liciten expressament rebre un butlletí de notícies o *newsletter en el qual s’ofereix informació sobre els projectes que desenvolupa / gestiona L’EMPRESA o altres continguts que puguin ser d’interès per al subscriptor.
Socis: usuaris que abonen una quantitat determinada puntual i/o periòdica per a rebre serveis, productes o recompenses que s’estableixen en la informació prèvia a l’acció de subscriure’s.
Clients: usuaris que sol·liciten, compren i paguen, un o diversos productes i/o serveis a través de la botiga en línia www.store.coracor.cat (d’ara endavant, LA *BOTIGA) en els quals es descriu el producte o servei que es realitzarà o lliurar al client i que ha de realitzar-se seguint el procés de compra establert per l’EMPRESA
Usuaris registrats: usuaris que accedeixen a la web o a determinades seccions d’aquesta, o a informació exclusiva només per a usuaris que prèviament hagin realitzat un registre d’accés a la web o *login amb usuari i contrasenya.

A l’efecte de les presents condicions generals, es tractarà a tots els usuaris com “L’USUARI”, d’ara endavant Usuari, en tot el que sigui de comuna aplicació.
Les dades introduïdes per l’Usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions generals i d’això podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari. En cap cas, l’Usuari podrà registrar a una altra persona sense la deguda autorització i consentiment exprés d’aquest.

L’Usuari garanteix la veracitat de les dades facilitades en el moment de la inscripció i allibera de qualsevol responsabilitat a la pàgina web enfront d’una possible reclamació.
L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència els danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d’aquesta, comprometent-se a custodiar-la diligentment com a element d’autenticació de l’usuari i a canviar-la periòdicament com a mínim de manera anual.

A aquest efecte, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts sota la contrasenya d’un usuari registrat es *reputarán realitzats per aquest usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

Normes d’utilització de la pàgina web
Els serveis oferts en la pàgina web es dirigeixen exclusivament a persones majors de 18 anys. L’usuari manifesta i garanteix que té l’edat legal per a formalitzar un contracte vinculant, i que tota la informació de registre que presenta és exacta i veraç. El titular de la pàgina web es reserva el dret a acabar i tancar el compte dels usuaris la majoria d’edat dels quals resulti dubtosa.

L’usuari s’obliga a utilitzar la pàgina web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions generals. Així mateix, s’obliga a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la pàgina web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’usuari s’obliga a no transmetre, introduir, difondre i posar a la disposició de tercers qualsevol tipus de material i informació (dades, continguts, missatges, dibuixos, arxius de so i imatge, fotografies, programari, etc.) que siguin contraris a la llei, la moral, l’ordre públic i les presents condicions generals. A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet a:
I.- No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
II.- No introduir o difondre en la xarxa programes de dades (virus i programari nociu) susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics del proveïdor d’accés, els seus proveïdors o tercers usuaris de la xarxa Internet.
III.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment i en els tractats internacionals.
IV.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
V.- No transmetre publicitat no sol·licitada o autoritzada, material publicitari, “correu escombraries”, “cartes en cadena”, “estructures piramidals”, o qualsevol altra forma de sol·licitació, excepte en aquelles àrees (com ara espais comercials) que hagin estat exclusivament concebudes per a això.
VI.- No introduir o difondre qualsevol informació i continguts falsos, ambigus o inexactes de manera que indueixi a error als receptors de la informació.
VII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars de la pàgina web o a tercers.
VIII.- No difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

L’usuari s’obliga a mantenir indemne al titular de la pàgina web davant qualsevol possible reclamació, multa, pena o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’usuari de qualsevol de les normes d’utilització abans indicades, reservant-se, a més, el titular de la pàgina web el dret a sol·licitar la indemnització per danys i perjudicis que correspongui.

El titular de la pàgina web es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquells usuaris que facin un ús inapropiat de la mateixa o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions generals.

Exclusió de Responsabilitat
L’accés de l’usuari a la pàgina web no implica per al titular de la pàgina web l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

El titular de la pàgina web no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en la pàgina web.
El titular de la pàgina web no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de la pàgina web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Continguts i serveis enllaçats a través de la pàgina web

El servei d’accés a la pàgina web pot incloure dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permetin a l’usuari accedir a altres pàgines i portals d’internet (d’ara endavant, “llocs enllaçats”). En aquests casos, el titular de la pàgina web només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els llocs enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’usuari consideri que existeix un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-l’hi al titular de la pàgina web, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.
En cap cas, l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació del titular de la pàgina web amb les manifestacions, els continguts o serveis proveïts.
El titular de la pàgina web pot o no conèixer els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, *desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable al titular de la pàgina web.

Propietat intel·lectual i industrial
Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual del titular de la pàgina web o de tercers sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat del titular de la pàgina web o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés a la pàgina web atribueix algun dret sobre aquests.

Roc a roc

Panteó

Està integrat dins el cementiri municipal dels veïns de Ribelles, Hi reposen les restes del Barons de la família Bofarull (tres generacions). Les cendres de l’últim Baró, Pedro Llabrés, també descansen en aquest recinte.

Roc a roc

Torre de l'Homenatge

És l’element més visible del Castell Vell que el fa més visible a quilòmetres de distància i li dona el toc diferencial en el conjunt arquitectònic. En el seu punt més alt i trobem un campanar amb dues campanes que durant molts anys havien avisat al poble de l’inici de la processió religiosa. Aquest campanar va ser afegit amb la finalitat d’amagar la funció de les fortificacions militars que tenien en la vigilància del territori una de les funcions bàsiques en l’època feudal. El seu estat de conservació és acceptable i es pot arribar a través d’una estructura metàl·lica de ferro que fa anys va substituir l’original escala de pedra.

Església de Santa Maria de Ribelles

Mostra del preromànic i romànic es té constància que forma part del conjunt arquitectònic des del segle XV. Continua sent la zona més ben conservada, gràcies en part, per la intervenció del poble en el seu manteniment especialment en el que fa referència a la seva teulada. Avui en dia, només s’obre aquest espai durant dies molt concrets per celebrar misses esporàdiques en dates arrelades en el calendari com són El Roser, Sant Isidre, la festa major de Ribelles o la Setmana Santa. El seu estat de conservació és bo i podrien fer-se nous usos relacionats amb la cultura.

Roc a roc

Cultura i Oci

Aquest espai és una àrea única dins d’un castell mil·lenari, on les persones podran enriquir-se amb cultura i gaudir de diverses activitats de lleure. És un lloc encantador i inspirador que ofereix una oportunitat especial per aprofundir en la història i l’art. Aquí, els visitants podran explorar exposicions, assistir a representacions teatrals, participar en tallers creatius i gaudir de concerts i altres esdeveniments culturals. És un lloc màgic on la gent pot connectar amb el passat i experimentar moments inoblidables d’oci i aprenentatge. Vine i descobreix aquest espai excepcional dins del castell, on la cultura i l’entreteniment es converteixen en una experiència fascinant per a tothom.

Roc a roc

Jardí

És la part més romàntica del castell que el rodeja en el 50% del seu perímetre, tot formant una “L” que comunica el castell nou i la sortida a través de una de les torres i les quadres. El seu estat es acceptable i només faria falta dedicar-li uns treballs de neteja per fer-lo usable per a qualsevol activitat cultural o gastronòmica.

Roc a roc

Plaça d'Armes

Configura un espai ideal per a celebracions donada la seva amplitud. Linda amb la muralla interior del castell i ofereix unes vistes increïbles a tota la Vall del Llobregós. Els rocs d’aquesta muralla situats en front de les quadres i cavalleries s’han de reubicar totalment al seu origen donat que el pas del temps ha fet que s’hagi esllavissat totalment. La recuperació de les quadres suposaria un punt d’inflexió per iniciar les activitats d’hostaleria i donar servei a esdeveniments en el interior de la Plaça d’Armes i del Jardí.

Roc a roc

Casetes de l’Abadia

És un espai en forma de “L” que rodeja el castell per la seva cara sud-est. Forma part del conjunt ja que s’hi ubicava la residencia del Abad, Actualment només hi ha restes del pas de l’historia que pretenem recuperar per aconseguir repoblar el nostre poble ja sigui amb futures edificacions d’ús turístic o residencial que podria incloure una residencia geriàtrica donat l’envelliment de la població.

Roc a roc

Castell nou

És la zona més moderna amb poc més de cent anys d’història i la més malmesa. El saqueig sofert durant la guerra civil espanyola en la retirada del exercit republicà i la falta de inversió privada i publica des del final d’aquest esdeveniment bèl·lic han abocat a la propietat a tancar el conjunt arquitectònic. El seu estat es ruïnós.

Roc a roc

Castell vell

És la zona més antiga que llinda amb el jardí, l’església, la Plaça d’Armes, i el Castell Nou (construït en el segle XIX). El seu estat és ruïnós.